Monday, June 24, 2024
InsurTechNEWS

กรมขนส่งทางบก-วิริยะประกันภัย ชวนตรวจรถฟรี เทศกาลปีใหม่ 65

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ วิริยะประกันภัย บูรณาการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” มุ่งหวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 วันนี้ ถึง 30 ธ.ค. 64

รมการขนส่งทางบก ร่วมกับ วิริยะประกันภัย บูรณาการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” มุ่งหวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง

พร้อมให้บริการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี 20 รายการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย 32 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันนี้ ถึง 30 ธ.ค. 64

กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะยังคงอยู่ แต่ทางภาครัฐก็ได้ผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนสามารถเดินทางได้มากขึ้น ภายใต้การปฏิบัติตนตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวเช่นนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยประชาชนที่ต้องเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด ดังนั้นเพื่อเป็นการมอบความสุขและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2565”

ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนการเดินทาง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลง

ทั้งนี้ลูกค้าวิริยะประกันภัยและประชาชนทั่วไป สามารถนำรถยนต์เข้ามารับบริการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวน 20 รายการ อาทิ ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพยาง ตรวจสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ ตรวจสอบเบรก คลัตซ์

ตรวจสภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2565” พร้อมรับของที่ระลึกฟรี! ถุงผ้า “CARE INSURANCE” เมื่อลงทะเบียนตอบแบบสอบถาม โดยสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

สำหรับศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการให้บริการตรวจรถฟรี จำนวน 32 แห่ง ได้แก่ 1) อู่ร่วมมิตรการาจ 2) บริษัท นิวเพื่อนยนต์ จำกัด 3) บริษัท ไทยรัตน์ยานยนต์ จำกัด 4) หจก. งามวงศ์วาน คาร์แคร์ 5) บริษัท อู่นำชัย รัตนาธิเบศร์ จำกัด 6) บริษัท เจริญกิจ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 7) บริษัท เจริญกิจ ราชพฤกษ์ จำกัด 8) บริษัท เซอร์กิต ติวานนท์ จำกัด 9) บริษัท คุงการาจ จำกัด 10) บริษัท อู่นำชัย เตาปูน จำกัด

11) บริษัท เซอร์กิตบริการ จำกัด 12) บริษัท อู่กังวานชัยการช่าง จำกัด 13) บริษัท อู่วิชัยยนต์ จำกัด 14) บริษัท ทรัพย์สิทธิ คาร์ อินเตอร์ จำกัด 15) บริษัท เทวินทร์ คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด 16) บริษัท อู่บอส 888 การาจ จำกัด 17) บริษัท ธนพัฒน์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด 18) บริษัท เพอร์เฟคท์ สปีด ไลน์ จำกัด 19) บริษัท โสฬส ธนบดี จำกัด 20) หจก. เจดีย์ออโต้เซอร์วิส

21) หจก.เป้งการาจ 22) บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 23) บริษัท อู่ เอส.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 24) บริษัท รุ่งเจริญ บอดี้ คลีนิค จำกัด 25) บริษัท สุขุมวิท เอ.ที. เซอร์วิส 26) หจก.สุทินคาร์เซอร์วิส 27) บริษัท เฮงบอดี้คาร์ เซอร์วิส จำกัด 28) บริษัท วงษ์ศิริเลิศ คาร์ เซอร์วิส (1997) จำกัด 29) บริษัท เจริญภัณฑ์ยนตรกิจ เซอร์วิส จำกัด 30) บริษัท นที อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด สาขา 1 31) บริษัท อู่แม่กลอง จำกัด 32) บริษัท อ.พิพัฒน์ยนต์ (1989) จำกัด