Tuesday, October 4, 2022
Movement

BKI มอบสินไหมทดแทน PA 1st VIP เป็นเงิน 1.5 ล้านบาท

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย ชัยรัตน์ จงธรรมจินดา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสาขาสุพรรณบุรี ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP ซึ่งขายผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ อัศวเทวิน จำปาเงิน ผู้เอาประกันภัย ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

โดยมี บังอร จำปาเงิน (กลาง) มารดาของผู้เอาประกันภัย เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อม ธนกฤต ยอดอาจ (ขวาสุด) ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจสุพรรณบุรี สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

Leave a Response