Wednesday, April 24, 2024
NEWS

BKI คว้ารางวัล Best General Insurer จากงาน Insurance Asia News Country Awards for Excellence 2023

กรุงเทพประกันภัย คว้ารางวัล Best General Insurer จากงาน Insurance Asia News Country Awards for Excellence 2023 สะท้อนความสำเร็จของวิสัยทัศน์มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า 

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best General Insurer – Thailand จากงาน Insurance Asia News Country Awards for Excellence 2023

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI

จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia News โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว จากการที่บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินและผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

พร้อมศักยภาพในการแข่งขัน ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย ตรงใจ ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ เคยได้รับรางวัลจากงานดังกล่าวในปี 2018 ด้วยรางวัล P&C Insurer of the Year – Thailand และ Digital Insurer of the Year – Thailand ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างรอบด้าน

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสและเป็นธรรม สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนในสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญมาตลอดระยะเวลากว่า 76 ปี พร้อมเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้กรุงเทพประกันภัยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้บริโภค ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยไทยตลอดมา