Sunday, July 21, 2024
InsurTechNEWS

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มอบสินไหม 1.1 ล้านบาท ให้ผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุรถทัวร์

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มอบสินไหม 1.1 ล้านบาท ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและเสียหายจากอุบัติเหตุรถทัวร์สายกรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ ของสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

ผู้แทนจากบริษัท บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คปภ. ร่วมมอบสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและเสียหายจากอุบัติเหตุรถทัวร์สายกรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ ของสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

โดยผู้เสียชีวิตทั้ง 8 ราย ได้รับสินไหมจากกรมธรรม์ ทั้งประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมมูลค่า รายละ 1,100,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและได้รีบดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการทำตามพันธะสัญญา พร้อมให้ความคุ้มครองลูกค้าและผู้เสียหายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ทุกราย