Monday, June 24, 2024
NEWS

กลุ่มบริษัทเอไอเอ เปิดตัวโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี

กลุ่มบริษัทเอไอเอ เปิดตัวโครงการการแข่งขัน “AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” เพื่อช่วยให้เยาวชนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

ลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท”; รหัสหลักทรัพย์: 1299) เปิดตัวโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools – สุด โรงเรียนสุขภาพดี” เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของเอไอเอที่มีความตั้งใจจะสนับสนุนผู้คนหลายล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อชุมชนในภูมิภาคเอเชีย

โครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) ของเอไอเอ ที่ตั้งใจจะเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนอายุระหว่าง 5 – 16 ปี

โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำกิจกรรมที่กระฉับกระเฉง มีสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนมีสุขภาพกายที่ดีและเกิดเป็นความยั่งยืนขึ้นในโรงเรียน ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน เด็ก ๆ ทั่วโลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายที่เกิดจากการใช้ชีวิตและทานอาหารที่ผิดหลักโภชนาการ

หลี่ หยวน ชยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มลภาวะ การบาดเจ็บ ความรุนแรง และความไม่เท่าเทียม โดยงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในสุขภาพ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมและชุมชน

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทเอไอเอได้ตั้งปณิธานที่จะช่วยให้ผู้คนกว่าพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายในปี ค.ศ. 2030 ผ่านพันธกิจ AIA One Billion ซึ่งโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายนั้น ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ และให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

หลี่ หยวน ชยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “การช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น เป็นคำมั่นสัญญาที่เรายึดเป็นหลักในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้คนทั่วโลก ด้วยพลังแห่งการศึกษา ผ่านโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools จะช่วยปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพให้แก่เยาวชนตั้งแต่เล็ก ๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนรุ่นต่อไป”

นิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย

นิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย เป็น 1 ใน 4 ตลาดที่ได้เข้าร่วมโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี ที่ทางกลุ่มบริษัทเอไอเอริเริ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้โรงเรียนใส่ใจและดูแลสุขภาพของนักเรียนมากขึ้นอย่างเป็นระบบแบบแผน

พร้อมทั้งยังจะได้รับองค์ความรู้มากมายที่จะส่งเสริมให้คุณครูและนักเรียนดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งทางด้านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำกิจกรรมที่แอคทีฟ รวมถึงกิจกรรมที่ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี นั่นจะเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนไทยแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ”

กลุ่มบริษัทเอไอเอได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา EVERFI เพื่อออกแบบโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา EVERFI ได้ทำการวิจัยครู 800 คนจากประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง ไทย และเวียดนาม ผลการวิจัยพบว่า 89% เห็นด้วยว่า จำเป็นต้องมีทรัพยากรและการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ครอบคลุมสุขภาพทั้งทางกาย ใจ และสภาพแวดล้อม อีกทั้ง ครู 87% ยังชี้แนะว่า โรคระบาดสร้างผลกระทบในแง่ลบต่อจิตใจของนักเรียน

โครงการนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบการแข่งขันระหว่างโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแสดงผลงานและความสำเร็จของแต่ละโรงเรียนในการผลักดันผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นของนักเรียน การแข่งขันจะมีแพลตฟอร์มให้กับโรงเรียนไว้สำหรับแบ่งปันวิธีการที่ยอดเยี่ยมที่สุดและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ

และความเป็นอยู่ที่ดีภายในชุมชนการศึกษา โรงเรียนที่ชนะทั่วทั้งภูมิภาคจะได้รับรางวัลเป็นอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันด้านการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพต่อไป

โครงการการแข่งขัน AIA Heathiest Schools จะมอบองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ใช้ง่าย และเชื่อมโยงกับหลักสูตรให้กับครูอาจารย์เพื่อนำไปปรับใช้กับแผนการสอนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งพัฒนาโดยนักการศึกษา ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้ครูอาจารย์สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพของทั้งชุมชนในโรงเรียนให้ดีขึ้น

อีกทั้งสโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ หนึ่งในทีมฟุตบอลชั้นนำของพรีเมียร์ลีก พร้อมด้วยเอไอเอแอมบาสเดอร์ทั่วทั้งภูมิภาคจะมาร่วมแบ่งปันวิธีออกกำลังกาย สูตรอาหาร และคำแนะนำด้านสุขภาพของแต่ละคน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนอีกด้วย

โครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools จะเปิดรับสมัครโรงเรียนประถมและมัธยม เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2565/2566 ในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง ไทย และเวียดนาม โดยตั้งเป้าที่จะขยายโครงการไปยังตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ahs.aia.com