Monday, October 2, 2023
Movement

WHAUP – BorgWarner ผนึกกำลังลดโลกร้อน เปิดโครงการพลังงานสะอาด โซล่าร์ รูฟท็อป ขนาด 700 kWp

มื่อเร็ว ๆ นี้ พันธุ์รพี นพรัมภา (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ เกรกอรี่ ไมเคิล แบสเทียน (กลางขวา) ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท บอร์กวอร์เนอร์ พีดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (BorgWarner) ในพิธีเปิดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 700 kWp ของบริษัท บอร์กวอร์เนอร์  พีดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ลงทุนติดตั้งโดย บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์เพื่อขายไฟให้กับบริษัท บอร์กวอร์เนอร์ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี นับเป็นโครงการพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 12,500 ตัน และยังช่วยให้ BorgWarner ประหยัดพลังงานตลอดอายุโครงการได้ถึง 20,396,890 หน่วย สอดคล้องกับพันธกิจของ WHAUP และ BorgWarner ที่ให้ความสำคัญกับการนำพลังงานสะอาดมาใช้  ตลอดจนตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ “Net Zero Emissions”

Leave a Response