Wednesday, April 24, 2024
Movement

วิริยะประกันภัย แจ้งย้ายจุดบริการใหม่ ชั้น 3 (โซนธนาคาร) เดอะมอลล์ บางแค

กัญญา สุนทรวร  รองผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลและช่องทางพิเศษ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัดสาขาบางพลัด ร่วมเปิดจุดบริการวิริยะประกันภัย (V-station) ภายในศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางแค ซึ่งได้มีการย้ายจุดให้บริการไปอยู่ที่ชั้น 3 (โซนธนาคาร) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการรับบริการด้านประกันวินาศภัยอย่างครบวงจร พิเศษ รับฟรี! ของสมนาคุณ เมื่อมาใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม  2565

สำหรับจุดบริการวิริยะประกันภัย (V-station) ดังกล่าว จะให้บริการด้านประกันวินาศภัยไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในด้านผลิตภัณฑ์ทั้งมอเตอร์และนอนมอเตอร์ อาทิ ประกันภัยด้านรถยนต์ ประกันภัยด้านอัคคีภัย ประกันภัยด้านทะเลและขนส่ง รวมถึงการให้บริการสอบถามด้านเคลมสินไหมฯ การชำระค่าเบี้ยประกันภัย และอื่นๆ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น. โทร. 0 2 454 8491 หรือ 092 2230048