Saturday, March 25, 2023

archiveZero

Technology

โซลูชันฐานข้อมูล ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ความคล่องตัว และความพร้อมใช้

คริส แพพป์ จากนูทานิคซ์ ได้เขียนบทความแนะนำถึง จัดการฐานข้อมูลที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ขององค์กร ด้วยโซลูชันด้านฐานข้อมูล ประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ความคล่องตัว และความพร้อมใช้ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มด้วยการขจัดการทำงานหรือทรัพยากรที่เป็นไซโล และการลดภาระงานประจำวันที่เกิดจากความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน

ArticlesTechnology

สร้าง Zero Trust Security ที่ Edge ด้วย SASE

การเกิดขึ้นของ SASE เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับทิศทางที่องค์กรธุรกิจกำลังมุ่งหน้าไป เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างมั่นคงปลอดภัยและยืดหยุ่น สำหรับตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจยุคดิจิทัลสมัยใหม่