Tuesday, February 27, 2024

archiveSUSTAINTECH

NEWS

ซัสเทนเทค – เทนเซ็นต์ คลาวด์ เปิดตัวตู้หยอดรับทรัพย์ CircularOne

ซัสเทนเทค – เทนเซ็นต์ คลาวด์” เปิดตัวตู้หยอดรับทรัพย์ “CircularOne” นวัตกรรมรับคืนขวด – บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มสู่รีวอร์ดสุดคุ้ม รายแรกในไทยกระตุ้นภาคการผลิตและผู้บริโภคหันใช้บรรจุภัณฑ์แบบรียูสเพิ่มการรีไซเคิล