Tuesday, February 27, 2024

archiveSME One ID

MSME
ArticlesExecutive Talk

สสว. กับโครงการ Flagships สร้างการเติบโตให้ MSME (ตอนที่ 2)

ตามต่อกับโครงการเรือธงที่ สสว. วางไว้เป็นหมุดหมายหลักสำคัญการพัฒนา ที่จะนำความสำเร็จมาสู่เอสเอ็มอี (MSME) ในสถานการณ์แห่งการฟื้นฟู พลวัตรความก้าวหน้าของธุรกิจ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และแรงขับเรื่องความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม