Monday, March 4, 2024

archiveSMARTSWIFT

NEWSTechnology

เปิดตัว สมาร์ทสวิฟท์ โอนเงินข้ามประเทศ บนมือถือเสร็จสิ้นภายในอึดใจเดียว

เปิดตัว “สมาร์ทสวิฟท์” (SMARTSWIFT) เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการโอนเงิน ข้ามประเทศทันที ง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้ทุกคนในไทยใช้งานแล้ววันนี้