Monday, November 28, 2022

archiveNT Mobile

NEWS

NT ห่วงใยและขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั่วไทย

NT ห่วงใยและขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั่วไทย พร้อมเฝ้าระวังรักษาเสถียรภาพโครงข่ายการสื่อสารให้สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา