Monday, November 28, 2022

archiveNPL

NEWS

เริ่มแล้ว มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งแรก ออมสินเจ้าภาพ

กดปุ่มสตาร์ท มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งแรก ออมสินเจ้าภาพ นำสถาบันการเงินของรัฐผนึกพลัง ตั้งโต๊ะลุยแก้หนี้ประชาชน พร้อมให้คำปรึกษาการเงินครบวงจร พบกัน 4-6 พ.ย. นี้ ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี