Monday, November 28, 2022

archiveNon Bank

NEWS

ธ.ออมสิน แต่งตั้ง อิสระ วงศ์รุ่ง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบจ.มีที่มีเงิน

บอร์ดบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด แต่งตั้ง อิสระ วงศ์รุ่ง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รุกธุรกิจสินเชื่อที่ดิน สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม พร้อมเปิดให้บริการภายในตุลาคมนี้