Monday, November 28, 2022

archiveNetworks

NEWS

3 เทรนด์ยอดนิยม สร้างการทำงานแบบไฮบริดในอนาคต

โพลีชี้ 3 เทรนด์ยอดนิยมที่จะหล่อหลอมการทำงานแบบไฮบริดในปี 2022 และปีต่อๆ ไป ที่ประกอบด้วย รูปแบบการจ้างงานและโครงสร้างของสถานที่ทำงานที่เปลี่ยนไป, ใช้เอไอและการวิเคราะห์ข้อมูลในที่ทำงานให้มากขึ้น และการออกแบบพื้นที่สำนักงานแนวใหม่เพื่ออนาคตไฮบริด

NEWS

อีริคสันแต่งตั้ง อิกอร์ มอเรล ประธานบริษัทอีริคสัน ประเทศไทย

มร. อิกอร์ เข้าร่วมงานกับอีรัคสันในปี พ.ศ. 2543 และได้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในด้านเทคโนโลยี การขาย และการดำเนินงานในยุโรป อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา เอเชีย และอินเดีย สำเร็จการศึกษาระดับบริหารเอ็มบีเอ (MBA) ในสาขา Innovation & Design Thinking