Monday, November 28, 2022

archiveNCBS

EduTechNEWS

กระทรวง อว. จับมือ SkillLane เปิดตัวระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ นำร่อง 4 มหาวิทยาลัย

กระทรวง อว. จับมือ SkillLane  นำร่องคลังหน่วยกิตแห่งชาติ รับฝากและสะสมหน่วยกิต ตามประกาศระบบคลังหน่วยกิตใหม่ เริ่มใน 4 ม. ชั้นนำ