Saturday, June 15, 2024

archiveIPv6

5GAIArticles

หัวเว่ยมุ่งสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

หัวเว่ยซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีในภูมิภาค ในด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และการเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีไอซี มุ่งสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก