Thursday, June 1, 2023

archiveILINK

NEWS

สุดยิ่งใหญ่ ! ILINK จัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ บนเวที Cabling Contest ปีที่ 11

สุดยิ่งใหญ่ ! บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ บนเวที Cabling Contest ปีที่ 11 เฟ้นหาสุดยอดทักษะ ด้านสายสัญญาณระดับประเทศ

NEWS

ILINK ปรับกลยุทธ์ใหม่ เดินหน้าต่อเนื่อง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งปี 2566 เน้นการเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน

ILINK ตั้งเป้าแผนปีหน้าใหม่ จัดกลยุทธ์ หนุนดันทุกธุรกิจเติบโตสวยอย่างยั่งยืน มุ่งการเติบโตแบบมีคุณภาพ สามารถทำกำไรได้สูงสุด และต่อเนื่อง นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอันดีให้แก่นักลงทุนต่อไป

NEWS

ILINK แย้ม Q4 สดใส รับงาน เกาะเต่า หนุนกำไรพีคยาว วางงบร้อยล้าน ขยายคลังสินค้าใหม่

ฟ้าเปิด ILINK โชว์ยอดขายธุรกิจจัดจำหน่ายโต 2 หลัก (double-digit growth) ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ตอบรับกระแสดิจิทัลและเทรนโซล่ารูฟพุ่ง พร้อมโชว์ความแข็งแกร่ง เตรียมขึ้นแท่นเป็นผู้นำอันดับ 1 งานโครงการ Submarine Cable ของไทย หลังคว้างานยักษ์ติดตั้งเคเบิลใต้น้ำเกาะเต่า

Movement

4 ปีซ้อน รางวัลแห่งความภูมิใจ ILINK คว้าคะแนน ดีเลิศ CGR ระดับ 5 ดาว

วริษา อนันตรัมพร กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และผู้นำเข้าและค้าส่งอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณ คว้าคะแนนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR)

วริษา  อนันตรัมพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “การที่ ILINK ได้รับคะแนนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 นี้

เป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ของบริษัท “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” โดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทยต่อไป”

NEWS

ILINK ปลื้ม คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

วริษา อนันตรัมพร กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK

ริษา อนันตรัมพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และผู้นำเข้าและค้าส่งอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณ ปราบปลื้มที่ ILINK คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ILINK เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนฯ และเป็น 1  ใน 10 บริษัทจดทะเบียนฯ ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผ่านการประเมินนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา นำพาองค์กรให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน

โดยได้คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญกับหลักบรรษัทภิบาล หรือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

โดยรางวัลดังกล่าว นับเป็นการตอกย้ำว่า ILINK ยังคงมุ่งมั่น และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ บนแนวทางความยั่งยืนอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา

ซึ่งธุรกิจที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับสังคม และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อการก้าวหน้า และตอบโจทย์อย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องคำนึงถึงผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง และผลักดันร่วมกับยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน และธรรมาภิบาลควบคู่กันไป เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง และก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

Movement

ILINK พบนักลงทุน Opp Day Q2/65 พีคเกินคาด โกยรายได้โต 37.11% ดันเติม Backlog เพิ่มเท่าตัว

ริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ และ เผยแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์

โดยมี สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกโกยรายได้รวม 3,055.84 ล้านบาท และมีกำไรรวม 176.17 ล้านบาท โดยไตรมาส 2/65 มีรายได้ 1,628.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.11% และมีกำไรพุ่งแตะ 91.50 ล้านบาท โตขึ้น 12.21% จับตารอคว้างานใหญ่เติม Backlog คาดทำกำไรสูงทะลุเป้า ดันทุกธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทันทุกกระแสเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง

ด้านธุรกิจจัดจำหน่าย ทำรายได้ปรับตัวสูงขึ้น 13.08% โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีโครงข่ายพื้นฐานที่ทุกภาคส่วนเกิดความต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบการเชื่อมต่อให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์ใช้สาย

รวมถึงยอดขายสินค้ากลุ่มโซล่าที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากกระแสของการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ต่อมา ธุรกิจโทรคมนาคม มีรายได้เติบโตถึง 92.72% เป็นผลสำเร็จจากการต่อยอด New S-Curve รวมถึงมีลูกค้าขนาดใหญ่เข้ามาใช้บริการโครงข่ายเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ตลอดจนการขยายสาขาของฐานลูกค้าเดิม เป็นผลผลักดันให้รายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และสุดท้าย ธุรกิจวิศวกรรม มีรายได้รวมอยู่ที่ 224.93 ล้านบาท ซึ่งมาจากการทยอยรับรู้รายได้งานโครงการของภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 10 โครงการ รวมถึงบริษัทฯ วางแผนทยอยปิด และส่งมอบงานโครงการอื่น ๆ ในมืออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมุ่งเดินหน้าเติม Backlog ให้สำเร็จตามแผน

โดยล่าสุด บริษัทฯ รอลุ้นผลประมูล คาดเตรียมคว้างานใหญ่อัพไซส์ธุรกิจหนุน Backlog ยาวถึงปีหน้า เพื่อเสริมทัพเพิ่มรายได้และทำกำไรแตะจุดสูงสุดอย่างมั่นคงต่อไป

1 2
Page 1 of 2