Sunday, June 16, 2024

archiveHome@cloud

Special Report

กทปส. ตรวจการบ้านทุนวิจัย บ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0 ตอบโจทย์นโยบายเพื่อประโยชน์สาธารณะ

กทปส. นำคณะผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ บ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0 ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการไฟฟ้า เยี่ยมชมหน่วยงานผู้ใช้งานจริง พันทิปดอทคอมและโรงงานพลาสติกกับ สอบผ่านได้ประโยชน์สาธารณะ