Sunday, June 16, 2024

archiveGDCC

NEWS

สรรพชัยย์พร้อมนำเอ็นที Move on ตั้งเป้าชัดก้าวสู่องค์กรหลักขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลสู่หน่วยงานภาครัฐ

เอ็นทีเปิดตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่คนแรกหลังควบรวมกว่าปีครึ่ง เตรียมปรับทัพระยะเปลี่ยนผ่านภายในสิงหาคมนี้ พร้อมปักหมุดเป็นองค์กรหลักหนุนหน่วยงานรัฐขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัลครบวงจร