Wednesday, May 22, 2024

archiveEV Mining Truck

NEWS

เอสซีจี เปิดตัวรถไฟฟ้า EV Mining Truck

เอสซีจี เปิดตัวรถไฟฟ้า EV Mining Truck เพื่อใช้ในเหมืองปูนซีเมนต์รายแรกของไทย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยกระดับการก่อสร้างไทยสู่ Green Construction ตามแนวทางอุตสาหกรรมเหมืองแร่สีเขียว