Saturday, April 20, 2024

archiveESG Symposium 2022

NEWS

ทุกภาคส่วนผนึกกำลัง มุ่งสู่ Net-Zero ชู ESG ขับเคลื่อนแก้วิกฤตโลกรวน

ทุกภาคส่วนผนึกกำลัง มุ่งสู่ NetZero ชู ESG ขับเคลื่อนแก้วิกฤตโลกรวน ชี้มีผลกระทบรอบด้าน ย้ำต้องลงมือทำทันที สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน