Saturday, May 18, 2024

archiveeco-system

NEWS

นายกฯ ชื่นชมข้อเสนอเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มั่นใจพลังความร่วมมือพาไทยเติบโตแบบโลว์คาร์บอน

นายกฯ ชื่นชมข้อเสนอจากการระดมสมองภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เร่งเปลี่ยนประเทศไทย สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ชวนทุกภาคส่วนร่วมสร้างสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ เมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย ในงาน ESG Symposium 2023

ESGNEWS

รัฐจับมือเอกชนเสนอ 4 ความร่วมมือ เร่งเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

รัฐจับมือเอกชนเสนอ 4 ความร่วมมือ เร่งเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำร่วมสร้างเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำ–เร่งผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน–เปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดและยั่งยืน–ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง   

NEWS

ซีพี ออลล์-เซเว่น จับมือ 10 พันธมิตร สร้างระบบนิเวศจัดการขยะที่ใหญ่ที่สุดในไทย

ซีพี ออลล์-เซเว่น จับมือ 10 พันธมิตร สร้างระบบนิเวศจัดการขยะที่ใหญ่ที่สุดในไทย ต่อยอด “ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง” พัฒนา 443 โรงเรียนทั่วประเทศ ดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน