Saturday, April 20, 2024

archiveDigital Organization

NEWS

ไทยพาณิชย์ร่วมกับศศินทร์ประกาศสุดยอด 6 เอสเอ็มอีไทย

ไทยพาณิชย์ร่วมกับศศินทร์ประกาศสุดยอด 6 เอสเอ็มอีไทย คว้ารางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 18 เผยเคล็ดลับความสำเร็จทายาทธุรกิจ ดันเอสเอ็มอี Move Forward

ชัยวุฒิ
5GNEWSSmart CityTechnology

ชัยวุฒิ ลงพื้นที่เชียงใหม่เร่งเครื่อง 5G ด้านการแพทย์-สมาร์ทซิตี้

ชัยวุฒิ รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามนโยบายหนุนใช้ประโยชน์ดิจิทัล ทั้งโครงการนำร่อง 5G ต้นแบบ เพิ่มจำนวนศูนย์ดิจิทัลชุมชน และผลักดันเมืองอัจฉริยะภาคเหนือ สานเป้าหมายพัฒนาบริการประชาชนทั่วถึง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม