Thursday, June 13, 2024

archiveDigital Disruption

Digital TransformationNEWS

SCB ประกาศวิสัยทัศน์ Digital Bank with Human Touch ปรับองค์กรสู่ธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ไทยพาณิชย์ประกาศวิสัยทัศน์ “Digital Bank with Human Touch”ปรับองค์กรสู่ธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตั้งเป้ายืนหนึ่งด้านบริหารความมั่งคั่ง ปั้นโมเดล Digital Wealth สร้างโอกาสความมั่งคั่งให้เป็นไปได้สำหรับทุกคน

InsurTechNEWS

คปภ.จัดเสวนาในมิติใหม่ปลุกธุรกิจประกันภัยไทยก้าวสู่ยุค Next Normal

คปภ.- สภาอุตสาหกรรม – บริษัทประกันภัย ร่วมประสานเสียง ให้ธุรกิจประกันภัยเร่งปรับเปลี่ยนโหมดธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างยั่งยืน

ArticlesDigital Transformation

การสร้างความเที่ยงธรรมให้ผู้ประกอบการ อีคอมเมิร์ซ ไทย

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เสนอไอเดีย การสร้างความเที่ยงธรรม แก้ปัญหาความสามารถการใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบการ อีคอมเมิร์ซ ต้อง ขจัดอัลกอริธึมกีดกันทางการค้า และวางกรอบกฎหมาย สกัดกั้นการถูกแพลตฟอร์มออนไลน์เอาเปรียบ

Digital Transformation

ระบบอัตโนมัติ สำหรับการพัฒนาโมเดิร์นแอปพลิเคชัน บนเส้นทางของ Digital Transformation

กวินธร ภู่ตระกูล จาก เร้ดแฮท ได้ให้ข้อมูลความเห็นถึงเรื่องความสามารถและนำไปใช้งานของ ระบบอัตโนมัติ ในมิติของการพัฒนาโมเดิร์นแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟ ให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ที่จะเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลขององค์กร

ArticlesDigital Transformation

2020 Digital Transformation การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย

ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2020 Digital Transformation เรื่อง คน สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยี การเงินและการธนาคาร เป็นกลุ่มผู้นำในด้านการตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การเป็นดิจิทัล