Saturday, March 25, 2023

archiveCloud Sentry

Cloud Sentry
CybersecurityNEWSTechnology

เทรนด์ไมโคร เปิดตัว Trend Micro Cloud Sentry นวัตกรรมการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์

เทรนด์ไมโคร เปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ Trend Micro Cloud Sentry การติดตั้งใช้งานเพียงครั้งเดียวที่สามารถเพิ่มการมองเห็นและการป้องกันสำหรับบัญชี AWS ภายในเวลาไม่กี่นาที