Tuesday, October 3, 2023

archiveCampus Network

มศว
Digital TransformationEduTechNetworkingNEWS

มศว โชว์ความก้าวหน้านวัตกรรมการศึกษา ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายของหัวเว่ย

มศว เปิดตัวพื้นที่ต้นแบบ โชว์เทคโนโลยีด้านการศึกษาระดับโลกในประเทศไทย ผลลัพธ์จากโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับหัวเว่ย เสริมความแข็งแกร่ง เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม