Tuesday, June 25, 2024

archiveAwards 2023

Movement

ไทยประกันชีวิตคว้ารางวัลด้านความยั่งยืนจาก Insurance Asia Awards 2023

ฐิติมา  เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Insurance Asia Awards 2023 สาขา Sustainable Insurance Initiative of the Year – Thailand Awards จากวิสัยทัศน์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งแบ่งปันประโยชน์กลับคืนสู่สังคมและชุมชน โดยไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัลด้านการดำเนินงานโครงการด้านความยั่งยืน ณ มารีน่าเบย์แซนด์ สิงคโปร์