Monday, October 2, 2023

archiveAlibaba

ESG
ESGNEWS

อาลีบาบา กรุ๊ป ปล่อยก๊าซคาร์บอนลดลง 419 ล้าน MtCO2e ในปีที่ผ่านมา

อาลีบาบา กรุ๊ป เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ฉบับล่าสุด ซึ่งเผยให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้าน ESG ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ปล่อยก๊าซคาร์บอนลดลง 419 ล้าน MtCO2e