Friday, March 31, 2023

archiveไทยประกันชีวิต

Movement

ไทยประกันชีวิตมอบปฏิทินเก่าสำหรับจัดทำหนังสืออักษรเบลล์

นิดาภา เพ็ชรรักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด รับมอบปฏิทินเก่าจากการจัดกิจกรรม Calendar for Life จำนวนรวม 1,400 กิโลกรัม จากผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปรารถนา มุ่งศิริ ผู้จัดการ สำนักงานอาคารไทยประกันชีวิต 1

โดยเป็นการรวบรวมปฏิทินเก่าจากสำนักงานใหญ่ สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาบางนา และสาขาธนบุรี เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ริเริ่มกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน และส่งมอบปฏิทินเก่ารวมทั้งสิ้น 8,505  กิโลกรัม ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

Movement

ไทยประกันชีวิตมอบรางวัลแก่บุคลากร ประจำปี 2565

ชย  ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารระดับสูง ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้บริหารฝ่ายขายที่ปฏิบัติงานจนครบวาระเกษียณอายุ และผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 40 ปี 30 ปี 20 ปี 10 ปี ประจำปี 2565 จำนวนรวม 955 คน เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรในฐานะกำลังสำคัญที่ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

InsurTechNEWS

ไทยประกันชีวิต เปิดตัวโครงการ Exponential Program

ไทยประกันชีวิตเดินหน้าขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล จับมือ Rise เปิดตัว Exponential Program เฟ้นหาสตาร์ทอัพจากทั่วโลก สร้างนวัตกรรมเพื่อมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีแบบครบรอบด้านให้กับทุกภาคส่วน พร้อมร่วมผลักดันธุรกิจประกันชีวิตไทยสู่ InsureTech

InsurTechNEWS

ไทยประกันชีวิตปรับโครงสร้างองค์กร รองรับการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

ไทยประกันชีวิตเสริมความแข็งแกร่ง ปรับโครงสร้างองค์กร สร้างกระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ควบคู่การพัฒนาบุคลากร พร้อมเสริมทัพทีมผู้บริหารใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รองรับการเติบโตของธุรกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน

InsurTechNEWS

ไทยประกันชีวิตจัดกิจกรรม Family Healthcare ดูแลสุขภาพครอบครัวไทย

ในวาระที่บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยแห่งนี้ดูแลคนไทยมาครบ 80 ปี บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม Family Healthcare ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งมอบการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร