Friday, February 23, 2024

archiveอีคอมเมิร์ซ

ArticlesDigital Transformation

การสร้างความเที่ยงธรรมให้ผู้ประกอบการ อีคอมเมิร์ซ ไทย

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เสนอไอเดีย การสร้างความเที่ยงธรรม แก้ปัญหาความสามารถการใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบการ อีคอมเมิร์ซ ต้อง ขจัดอัลกอริธึมกีดกันทางการค้า และวางกรอบกฎหมาย สกัดกั้นการถูกแพลตฟอร์มออนไลน์เอาเปรียบ