Wednesday, February 21, 2024

archiveออมสิน

NEWS

ออมสิน ช่วยคน 6.3 แสนราย เฟสแรกตามนโยบายรัฐ

ออมสิน ช่วยคน 6.3 แสนราย เฟสแรกตามนโยบายรัฐ ปลดภาระหนี้เสีย ดึงเครดิตกลับมาปกติแล้ว คาดรวมทุกแบงก์รัฐ จะช่วยลูกหนี้โควิดรหัส 21 ได้เพิ่มเป็น 1.1 ล้านราย ภายในพฤษภาคมนี้

NEWS

ออมสิน สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้สังคม ผ่านโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

ออมสิน สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้สังคม ผ่านโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566หนึ่งในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน

Movement

ออมสิน สนับสนุนระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ จ.น่าน

ชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ส่งมอบการสนับสนุนระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านดอนไชย อ.ปัว จ.น่าน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกมิติ

ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการติดตั้งระบบผันน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ต่ำเข้ามากักเก็บในบ่อพักน้ำที่จัดสร้างขึ้น ก่อนสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นแจกจ่ายไปยังครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่สูงให้ได้มีน้ำใช้ตลอดปี ตามแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี สมเกียรติ สุขโข ปลัดอำเภอปัว สมเร็จ พันชน ผู้ใหญ่บ้านดอนไชย หัวหน้าหน่วยราชการ และชาวบ้านดอนไชย เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

Movement

ออมสิน เปิดตัว Application CoachAom โค้ชออม

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดตัว Application “CoachAom โค้ชออม” ในงานวันออมแห่งชาติ ซึ่งเป็นบริการใหม่จากธนาคารออมสิน ที่รวบรวมความรู้ด้านเทคนิคการออม การลงทุน ช่วยวางแผนการออมให้ผู้ใช้แอปสามารถทดลองคำนวณปริมาณเงินออมตามเป้าหมายต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

และยังสามารถปรับแผนการออมเมื่อผลลัพธ์การคำนวณพบว่าปริมาณเงินออมยังไม่เพียงพอ ด้วยเครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้ใช้แอปได้เรียนรู้และทราบถึงสถานะการออมของตนเองอย่างง่าย ๆ และสามารถนำไปปรับใช้วางแผนการออม ทั้งที่เป็นเป้าหมายการออมระยะสั้น หรือการออมระยะยาว เพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ (Sufficient Retirement Saving)

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Android สามารถดาวน์โหลดและทดลองใช้แอปพลิเคชัน “CoachAom โค้ชออม” ฟรี ได้แล้วที่ Google Play Store และ iOS ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565

Movement

ออมสิน ฉลองความสำเร็จ ปล่อยสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด-19 เติมสภาพคล่องช่วยคนไทย 1 ล้านคน ตามนโยบายรัฐบาล

วิทัย  รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดธนาคารประสบความสำเร็จในการปล่อยสินเชื่อโครงการ “สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19)” ครบวงเงิน 10,000 ล้านบาท

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการจากธนาคารโดยการสนับสนุนของรัฐบาล ที่สามารถช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ล้านราย ให้ได้มีเม็ดเงินหมุนเวียนใช้สอย เพิ่มสภาพคล่องในครอบครัว ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อผ่าน แอปพลิเคชัน MyMo ทั้งหมด ลูกค้าไม่ต้องไปติดต่อสาขา ทำให้สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ประชาชนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว โดยตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ให้สินเชื่อช่วยเหลือประชาชนไปแล้วมากกว่า 6 ล้านคน และถือเป็นหนึ่งใน 45 โครงการที่สามารถช่วยฟื้นฟูและบรรเทาภาระให้กับประชาชนรายย่อย SMEs และภาคธุรกิจ ให้เดินหน้าต่อไปได้

ทั้งนี้ สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ได้ผลกระทบจาก COVID-19 ให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.35 ต่อเดือน พร้อมเงื่อนไขพิเศษ ไม่ต้องมีผู้ค้ำและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ รวมถึงผ่อนปรนให้ผู้กู้ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี โดยยื่นกู้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo

NEWS

ออมสิน เปิดตัว บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ

ออมสิน เติมเต็มสวัสดิการให้ประชาชนฐานราก เข้าถึงหลักประกันคุ้มครองชีวิต เปิดตัว “บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ” พร้อมวงเงินคุ้มครองสูงสุด 50,000.- ชดเชยรายได้ 200 บาท/วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ค่าธรรมเนียมแค่วันละไม่ถึงบาท

NEWS

ออมสิน จับมือ บางจาก และ ทิพย กรุ๊ป ร่วมทุนรุกธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝาก จัดตั้งบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด

ออมสิน จับมือ “บางจาก” และ “ทิพย กรุ๊ป”ร่วมทุนรุกธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝาก จัดตั้งบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด มุ่งเป้าส่งเสริมตลาดแข่งขันสมบูรณ์ สร้างแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมของประชาชน