Wednesday, April 17, 2024

archiveน้ำดื่มสิงห์

NEWS

น้ำดื่มสิงห์ เปิดเกมรุกปี 65 ส่งแคมเปญ เลือกความสดชื่นที่ใช่…เลือกน้ำดื่มสิงห์

“น้ำดื่มสิงห์” เปิดเกมรุกปี 65 ส่งแคมเปญ “เลือกความสดชื่นที่ใช่…เลือกน้ำดื่มสิงห์” สื่อสารจุดแข็งแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด