Wednesday, May 22, 2024
Movement

กรุงศรีเร่งเครื่อง Race to Net Zero สู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหลือศูนย์

พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน (ESG) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดปฏิบัติการ Krungsri Race to Net Zero” รณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ (Net Zero Emissions)

ตามเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตอกย้ำวิสัยทัศน์ธนาคารพาณิชย์เพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งมั่นรณรงค์ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักด้าน ESG ของกรุงศรี โดยมีนายอเล็กซ์ เรนเดลล์ ทูตสันถวไมตรีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแห่ง สหประชาชาติ ร่วมแบ่งปันแนวคิดการบริหารจัดการปัญหาขยะที่เป็นตัวการสำคัญที่เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต เมื่อเร็ว ๆ นี้