Thursday, April 18, 2024
NEWS

เทคคอนส์บิส และ เน็ตเบย์ ผนึกกำลังความร่วมมือทางธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เทคคอนส์บิส และ เน็ตเบย์ ผนึกกำลังความร่วมมือทางธุรกิจในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมของทั้งสองบริษัทให้มีความโดดเด่น รองรับการขยายตลาดใหม่ พัฒนานวัตกรรมสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ไพโรจน์  ต้นศิริอนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

ริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด และ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังความร่วมมือทางธุรกิจ ในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมของทั้งสองบริษัทให้มีความโดดเด่น รองรับการขยายตลาดใหม่ เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยผู้บริหารของทั้งสองบริษัท ร่วมจัดงานแถลงข่าว

โดยมี ไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ สมาคมศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ชั้น3 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด กล่าวว่า “ขอขอบคุณบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจในการเข้าถือหุ้นของบริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด โดยทั้งสองบริษัท จะมีการร่วมมือกันในการพัฒนานวัตกรรมที่มีอยู่ คือ แพลตฟอร์มดิจิทัล iBox ของ เน็ตเบย์ และ ระบบ Paperless & Workflow ภายใต้แบรนด์ WOLF by TechCons Biz ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้า และตลาดใหม่ๆ

ความร่วมมือในครั้งนึจึงถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญ ที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้เทคคอนส์บิส ให้สามารถเติบโตอย่างรวดเร็วและไปถึงเป้าหมายอย่างการนำบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของการครบรอบ 11 ปีการก่อตั้งบริษัท เทคคอนส์บิส จำกัดในปีนี้”

พิชิต  วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

อีกทั้งบริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด ได้เริ่มลงทุนขยายกิจการในพื้นที่ภูมิภาค โดยจัดตั้ง WOLF by TechCons Biz สาขาขอนแก่น เป็นศูนย์พัฒนา Research & Development Center (R&D Center) เป็นที่แรก การลงทุนในครั้งนี้ มีความตั้งใจเพื่อผลักดันให้บุคคลากรที่เรียนในสาขาด้านไอที/ดิจิทัล ที่มีความสามารถของแต่ละภูมิภาค ได้ทำงานตรงสายงานและอุตสาหกรรมที่ตัวเองได้เรียนมาภายในภูมิภาคของตนเอง

โดยในปัจจุบัน ระบบ Paperless & Workflow ภายใต้แบรนด์ WOLF by TechCons Biz ถูกพัฒนามาจากศูนย์การวิจัยและพัฒนา (Research & Development Center) แห่งนี้ ซึ่งในอนาคตทางบริษัท เทคคอน ส์บิส จำกัด ยังได้มองไปถึงการลงทุนสร้างศูนย์การวิจัยและพัฒนา (Research & Development Center) ในภูมิภาคอื่นๆ อีกด้วย” ไพโรจน์ กล่าวเสริม

พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยความเชี่ยวชาญด้านไอทีมานับ 10 ปีของ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด เราจึงไว้วางใจในการร่วมลงทุนในครั้งนี้ โดยเข้าถือหุ้นบริษัท เทคคอนส์บิส ในสัดส่วน 15%

โดยเรามองเห็นศักยภาพของบริษัท ที่เป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Paperless & Workflow และมีฐานลูกค้าระดับองค์กรชั้นนำกว่า 100 องค์กร อีกทั้งยังเป็นโอกาสในนำระบบ Workflow ภายใต้แบรนด์ Wolf by TechCons Biz เข้ามาพัฒนาต่อยอดกับแพลตฟอร์มดิจิทัล iBox อีกด้วย ซึ่งนับเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน และก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในอุตสหกรรมเทคโนโลยีต่อไป”