Friday, March 31, 2023
Movement

ไทยประกันชีวิตมอบปฏิทินเก่าสำหรับจัดทำหนังสืออักษรเบลล์

นิดาภา เพ็ชรรักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด รับมอบปฏิทินเก่าจากการจัดกิจกรรม Calendar for Life จำนวนรวม 1,400 กิโลกรัม จากผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปรารถนา มุ่งศิริ ผู้จัดการ สำนักงานอาคารไทยประกันชีวิต 1

โดยเป็นการรวบรวมปฏิทินเก่าจากสำนักงานใหญ่ สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาบางนา และสาขาธนบุรี เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ริเริ่มกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน และส่งมอบปฏิทินเก่ารวมทั้งสิ้น 8,505  กิโลกรัม ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

Leave a Response