Sunday, March 26, 2023

archiveZero Waste

NEWS

มาหามิตร ผนึกกำลังขับเคลื่อน ปทุมวัน ZERO WASTE

“มาหามิตร” ผนึกกำลังขับเคลื่อน “ปทุมวัน ZERO WASTE” เขตปทุมวันไร้ขยะเดินหน้าสนับสนุนนโยบายกรุงเทพมหานคร พร้อมเป็นต้นแบบการจัดการขยะให้กับชุมชม และ กลุ่มธุรกิจ

NEWS

MUJI เปิดสาขาใหม่ โรบินสันราชพฤกษ์ ครั้งแรกกับโมเดลโรดไซด์ ขนาดใหญ่ 2 ชั้น

มูจิ ประเทศไทย เปิดสาขาใหม่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ ขนาดใหญ่ 2 ชั้นยึดทำเลทอง กำลังซื้อสูง เปิดโซนใหม่สินค้าราคาดีต่ำกว่า 300 บาท สานต่อกลยุทธ์พาแบรนด์ใกล้คนไทยยิ่งขึ้น

Movement

เคทีซีชวนพนักงานเปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติ ตอบรับนโยบาย Zero Waste

วงกมล อินทรพราหมณ์ (ขวา) ผู้อำนวยการ – บริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า “เคทีซีได้ขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยล่าสุดเพื่อขานรับนโยบายเรื่อง Zero Waste หรือ “แนวคิดขยะเป็นศูนย์” จึงได้ติดตั้งเครื่องกำจัดเศษอาหารภายในเคทีซี เพื่อแปรรูปขยะอาหารให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงด้วยการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย

ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะจากอาหารเหลือทิ้งได้ 80-90% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากเครื่องกำจัดเศษอาหารนี้จะมอบให้พนักงาน และใช้บำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริษัทฯ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังสามารถลดภาระการจัดการขยะ และส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือโลกรวนอีกด้วย

NEWS

12 องค์กรชั้นนำร่วมผนึกกำลังปั้น โครงการ สร้างโลกสีเขียว

12 องค์กรชั้นนำร่วมผนึกกำลังปั้น โครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ผลักดันการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย