Monday, December 4, 2023

archiveS&P

Movement

S&P จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมี  ภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ (กลาง) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เกษสุดา ไรวา  วิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 2 จากซ้าย) กำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและการผลิต (ซ้ายสุด) คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

โดยมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท แต่เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงิน 358,970,158.40 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลสิ้นเดือน พฤษภาคม 2566 ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดขึ้น ณ เอส แอนด์ พี ฮอลล์ สุขุมวิท 26 เมื่อเร็วๆ นี้

NEWS

เอส แอนด์ พี จัดงาน S&P ฉลองครบรอบ 49 ปี CAKE & COOKIE WONDERLAND

เอส แอนด์ พี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ส่งความสุขครั้งยิ่งใหญ่ จัดงาน “S&P ฉลองครบรอบ 49 ปี CAKE & COOKIE WONDERLAND” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเค้กและเบเกอรี่

Movement

เอส แอนด์ พี เปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่ และขนมไหว้พระจันทร์ชุดมงคลแห่งปี

ริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ของขวัญจากพระจันทร์” นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์ 3 รสชาติใหม่ ได้แก่ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้โคโค่นัทคัสตาร์ดลาวา ขนมไหว้พระจันทร์ไส้พุทราจีนและชาหอมหมื่นลี้ และขนมไหว้พระจันทร์ไส้มอคค่าอัลมอนด์

พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ชุดมงคลแห่งปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดขนมไหว้พระจันทร์ โดยมี ภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ (กลาง) คุณวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) กำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต (ขวาสุด) มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (ที่ 3 จากขวา) และอรรถ ประคุณหังสิต ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการธุรกิจ S&P (ซ้ายสุด) พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ อาจารย์คฑา ชินบัญชร มาร่วมพูดคุยเผยเคล็ดลับไหว้พระจันทร์รับพลังบวก ณ S&P Hall สุขุมวิท 26 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

Movement

S&P มุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ปีที่ 13

ริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่อง ปีที่ 13 โดยเข้าไปพัฒนาโรงครัว และโรงอาหารของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนตามหลักโภชนาการ และสนับสนุนการทำเกษตรกรรมให้แก่โรงเรียน พร้อมทำพิธีส่งมอบโรงครัว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ S&P Kitchen for Kids จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) และเพื่อตอบแทนสังคม

ซึ่งเป็นพันธกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 48 ปี โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชน สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จ.กาญจนบุรี

ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัทฯ ได้เข้าไปพัฒนาและปรับปรุงโรงครัวให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น

รวมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับประกอบอาหาร อาทิ ตู้แช่ โต๊ะกลาง โต๊ะเอนกประสงค์ และยังส่งเสริมโครงการเกษตรยั่งยืนโดยมอบพันธุ์ปลาดุก จำนวน 1,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สด สะอาด และปลอดภัย พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีส่งมอบโรงครัว โดยผู้บริหารและพนักงานลงมือปรุงอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ พร้อมมอบขนม เอส แอนด์ พี ให้อิ่มอร่อย สุขภาพดีกันถ้วนหน้า”

เอส แอนด์ พี มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีสุขอนามัยที่ดี และมีความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

InsurTechNEWS

อลิอันซ์ อยุธยา ทุ่มเงินล้าน จับมือมูลนิธิ SOS ตั้งธนาคารอาหารออนไลน์ แห่งแรกของไทย

อลิอันซ์ อยุธยา ทุ่มเงินล้าน จับมือมูลนิธิ SOS ตั้งธนาคารอาหารออนไลน์ ด้วยระบบ คลาวด์ ฟู้ด แบงค์ ครั้งแรกในประเทศไทย

NEWS

เอส แอนด์ พี ส่งต่อความสุข สร้างกำลังใจแก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

เอส แอนด์ พี’ ขนทัพเค้กยักษ์รวม 535 ปอนด์ ส่งต่อความสุข สร้างกำลังใจแก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish ปีที่ 18”