Tuesday, February 27, 2024

archiveSociety

ESGNEWS

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 28 ชูแนวคิด ESG

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 28 ชูแนวคิด ESG เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยสู่ความยั่งยืน

NEWS

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมส่งเสริมความเข้าใจ ใส่ใจสุขภาพสูงวัย รับมือโรคร้ายอัลไซเมอร์

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมส่งเสริมความเข้าใจ-ใส่ใจสุขภาพสูงวัย รับมือโรคร้ายอัลไซเมอร์ พร้อมอุ่นใจกับความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา

NEWS

ออมสิน จับมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ออกสินเชื่อ GSB EV Supply Chain

ออมสิน จับมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ออกสินเชื่อ GSB EV Supply Chain ดอกเบี้ยต่ำ 3.745% ต่อปี หนุนผู้ประกอบการยานยนต์ EV และ Supply Chain เข้าถึงแหล่งทุน ผลักดันภาคธุรกิจร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

NEWS

ลุมพินี วิสดอมฯ ระบุ LEED ND มาตรฐานพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลุมพินี วิสดอมฯ ระบุมาตรฐาน LEED ND เป็นมาตรฐานสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

NEWS

เคพีไอ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 70 ชูวิสัยทัศน์ ส่งมอบบริการประกันภัยที่เป็นมิตร

เคพีไอ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 70  ชูวิสัยทัศน์ “ส่งมอบบริการประกันภัยที่เป็นมิตร” ตั้งเป้า 5 ปี เบี้ยรับรวมทยานขึ้นหมื่นล้าน ติดอันดับ TOP10

InsurTechNEWS

กรุงเทพประกันชีวิต ประกาศแผน 3 ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

กรุงเทพประกันชีวิต ประกาศแผน 3 ปีข้างหน้า (2565-2567) เดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน มุ่งเน้น 5 มิติหลักเสริมสร้างความสามารถการแข่งขัน ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ปักธงผู้นำด้านการบริการสุขภาพเป็นเลิศและการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมชัดเจน

NEWS

PRINC ตั้ง ธานี มณีนุตร์ นั่ง CEO และ COO ประกาศนำเทคโนโลยี ผสานการแพทย์

PRINC แต่งตั้ง “ธานี มณีนุตร์” นั่ง CEO และ COO ประกาศนำเทคโนโลยี ผสานการแพทย์ ขยายรพ. และคลินิกเมืองรอง เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

NEWS

AIS ผนึกกำลัง TOYOTA เดินหน้าภารกิจ คนไทยไร้ E-Waste

AIS ผนึกกำลัง TOYOTA เดินหน้าภารกิจ“คนไทยไร้ E-Waste”ตั้งเป้านำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Zero Landfill ตามมาตรฐานสากล เสริมแกร่งการทำงานกับผู้นำด้านการจัดการของเสียครบวงจรเวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม”