Wednesday, May 22, 2024

archiveReportLinker

NEWS

โพลีชี้เทรนด์ยอดนิยมที่จะหลอมรวมการทำงานแบบไฮบริดในปี 2022

โพลีชี้เทรนด์ยอดนิยมที่จะหลอมรวมการทำงานแบบไฮบริดในปี 2022 และปีต่อๆ ไป เน้นการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาใช้เอไอวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ออกแบบพื้นที่ใหม่