Sunday, June 16, 2024

archiveHunyuan

Hunyuan
CloudNEWS

เทนเซ็นต์เปิดตัว Hunyuan โมเดลพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่จดสิทธิบัตรบน Tencent Cloud

เทนเซ็นต์เปิดตัว Hunyuan ซึ่งเป็นโมเดลพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่จดสิทธิบัตรโดยบริษัทบน Tencent Cloud ผู้ใช้ระดับองค์กรในประเทศสามารถเชื่อมต่อกับ Hunyuan ผ่าน API บน Tencent Cloud ได้แล้ว