Monday, December 4, 2023

archiveHuawei ICT Academy

NEWS

หัวเว่ย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งสู่ Smart University

หัวเว่ย จับมือ มหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งสู่ Smart University พร้อมบ่มเพาะบุคลากรด้านไอซีที และเตรียมความพร้อมให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศมุ่งสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน