Sunday, June 16, 2024

archiveHuawei ICT Academy

EduTechNEWS

หัวเว่ย ผนึกม.ราชภัฏเชียงราย เร่งเครื่องยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล

หัวเว่ย ผนึกม.ราชภัฏเชียงราย เร่งเครื่องยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล ร่วมกันผลักดันการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

NEWS

หัวเว่ย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งสู่ Smart University

หัวเว่ย จับมือ มหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งสู่ Smart University พร้อมบ่มเพาะบุคลากรด้านไอซีที และเตรียมความพร้อมให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศมุ่งสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน