Saturday, June 15, 2024

archiveHealth Platform

BlockchainNEWSTechnology

สปสช. ผนึก NT พร้อม Bitkub นำร่องระบบบริการด้านสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สปสช. ผนึก NT พร้อมทีม Bitkub ผุดโครงการจัดทำระบบนำร่องเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ (Health Platform) แก่คนทั้งประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบครบวงจร