Saturday, June 3, 2023

archivedatabase

ดาต้าเบส
ArticlesCloudData Management

ถึงเวลามองหาโซลูชันการจัดการดาต้าเบสที่มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและข้อกังวลเรื่องความปลอดภัย

องค์กรจำเป็นต้องใช้โซลูชันการจัดการ ดาต้าเบส ที่เหมาะสม เพื่อรองรับการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพิ่มความสะดวกในการจัดการฐานข้อมูลบนโครงสร้างพื้นฐานแบบผสามผสาน ลดค่าใช้จ่าย กู้คืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

NEWSProducts

บราเดอร์ เปิดตัว 2 สินค้าใหม่รับเปิดเทอมและการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวไทย

บราเดอร์ พร้อมรุกตลาดจักรปักหลังภาครัฐผ่อนปลนมาตรการ เปิดตัว 2 สินค้าใหม่รับเปิดเทอมและการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวไทย คาดโตพุ่ง 15% ในปี 65 หลังดีมานด์ตลาดอั้นช่วงโควิด-19

CloudNEWS

บ้านปูขานรับโซลูชั่น ORACLE CLOUD ต่อยอดธุรกิจพลังงาน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยักษ์ใหญ่แห่งวงการธุรกิจพลังงานระดับสากล เลือกใช้โซลูชัน Oracle Cloud Infrastructure (OCI) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานระบบการเงินและการจัดซื้อของบริษัทให้มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Technology

โซลูชันฐานข้อมูล ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ความคล่องตัว และความพร้อมใช้

คริส แพพป์ จากนูทานิคซ์ ได้เขียนบทความแนะนำถึง จัดการฐานข้อมูลที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ขององค์กร ด้วยโซลูชันด้านฐานข้อมูล ประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ความคล่องตัว และความพร้อมใช้ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มด้วยการขจัดการทำงานหรือทรัพยากรที่เป็นไซโล และการลดภาระงานประจำวันที่เกิดจากความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน