Saturday, June 3, 2023

archiveConference Online

Apisith ChaiyaprasithArticlesColumnist

Clubhouse เครื่องมือขับเคลื่อนสังคมตัวใหม่ กับความเป็น พาหุสัจจะ (ตอนที่ 1) จับกระแสความแรงของ Clubhouse

Clubhouse ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มันเป็นสูตรผสมระหว่างการโทรประชุมออนไลน์ การร่วมชุมชนเสมือนและการฟังวิทยุสดที่เหมาะสำหรับคนคอนเทนต์เอาไว้ปล่อยของ และคนชอบฟังนั่นเอง