Monday, June 24, 2024

archiveAlcatel

NEWS

SBP ผนึก Alcatel ต่อยอดธุรกิจ สู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการข้อมูลครบวงจร

SBP ผนึกพันธมิตรไอทีระดับโลก Alcatel ต่อยอดธุรกิจ สู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการข้อมูลครบวงจร โดยนำอุปกรณ์เครือข่าย (Network Equipment) คุณภาพมาตรฐานระดับโลกมอบบริการลูกค้าครอบคลุมทั้งระบบ