Tuesday, March 28, 2023

archiveไทยวิวัฒน์

Uncategorized

ไทยวิวัฒน์ ร่วมสนับสนุนประกันอุบัติเหตุงานวิ่งการกุศล The Artnimal Run 2

ริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานวิ่งการกุศล The Artnimal Run 2  ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาและสวนผึ้งไฮแลนด์ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จ.ราชบุรี

ได้แก่ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง  ,โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ,โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ,โรงเรียนบ้านกล้วย ,โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) และโรงเรียนบ้านห้วยผาก รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าในพื้นที่ จ.ราชบุรี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนโดยมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่นักวิ่งภายในงาน มูลค่ารวมกว่า 17,500,000 บาท เพื่อตอกย้ำปณิธานความตั้งที่จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อคนไทยมีการดูแลสุขภาพที่ดีพร้อมมีการป้องกันความเสี่ยงที่เพียงพอ ก็จะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตได้ตามที่ตั้งใจไว้อย่างมั่นคง

รวมถึงเป็นการสนับสนุนกำลังแรงใจสำหรับนักวิ่งที่มีใจกุศลร่วมสร้างสังคมที่ดีด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชน  และการจัดหาอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่า เพื่ออนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและคงอยู่ตลอดไป

Movement

ไทยวิวัฒน์ ผนึก มูลนิธิเดอะว้อยซ์ จัดโครงการ Give and Get ส่งต่อความสุขจากการให้

ไทยวิวัฒน์‘ ร่วมกับ มูลนิธิเดอะว้อยซ์ จัดโครงการ ‘Give and Get ส่งต่อความสุขจากการให้ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงช่วยน้องหาบ้าน  พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง Pet Friend Insurance