Friday, March 31, 2023

archiveกรุงไทย–แอกซ่า

Movement

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมลูกค้าสุดพิเศษ ไขรหัสสุขภาพ วางแผนลงทุน เสริมสร้างความมั่งคั่ง ปี 2565

มจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “ไขรหัสสุขภาพ วางแผนลงทุน เสริมสร้างความมั่งคั่ง ปี 2565” สำหรับกลุ่มภาคกลาง โดยในงานได้รับเกียรติจาก สุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร (คนขวาสุด) อนันตศักดิ์ ทองถึง ผู้จัดการสำนักงานเขต สำนักงานเขตเอกมัย บมจ.ธนาคารกรุงไทย (คนซ้ายสุด)

นรวีร์  วงศ์สมมาตร รองประธานบริหารอาวุโส บริหารงานขาย ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร (ที่ 2 จากขวา) เปิดงานและถ่ายภาพที่ระลึก ทั้งนี้ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และการลงทุนมาให้ความรู้มากมาย ในหัวข้อ “ลงทุนต่อยอด เสริมสร้างความมั่งคั่ง ส่งต่อมรดก”

โดย นฤมล บุญสนอง นักวางแผนการเงิน CFP® (คนกลาง) และ คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์ นักวางแผนการเงิน CFP® (คนที่ 2 จากซ้าย) โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบความรู้ด้านการวางแผนการลงทุนที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมลูกค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/ หรือโทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Movement

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงาน สัมมนา ERD & GA Owner ประจำปี 2565

มจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงานสัมมนา ERD & GA Owner ประจำปี 2565  เพื่อสนับสนุนฝ่ายขายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน นำโดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 7 จากซ้าย) ชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดจำหน่าย (คนที่ 6 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายตัวแทน และเจ้าของสำนักงานตัวแทน กว่า 125 ท่านเข้าร่วมงาน

โดยมีเป้าหมายเพื่อตอกย้ำทิศทาง นโยบาย และความมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป รวมถึงให้การสนับสนุน และยกระดับให้ฝ่ายขายประสบความสำเร็จในอาชีพตั้งแต่เริ่มต้น จนก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพระดับ AXA Prime ตามเป้าหมายของปี “2022 Year of Potential ปีแห่งศักยภาพที่ยิ่งใหญ่” ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ต จ.ราชบุรี

Movement

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมงาน Diversity & Inclusion

มจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรพิเศษในงานเสวนา  Diversity & Inclusion ภายใต้หัวข้อ The Power of Inclusion ที่จัดขึ้นโดยหอการค้าออสเตรเลีย เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคน ทุกเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา

รวมถึง ความแตกต่างของร่างกาย ได้ตระหนักถึงเรื่องความหลากหลาย การยอมรับซึ่งกันและกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมมากขึ้น และในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ก็จะเป็นช่วงที่ทุกภาคส่วนตื่นตัวและให้ความสำคัญในการร่วมรณรงค์ ต่อสู้เพื่อความหลากหลายทางเพศและผลักดันให้เรื่องนี้ได้กลายเป็นวาระสำคัญของโลกในปัจจุบัน

ภายในงานครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานจากหลากหลายสาขาอาชีพ เข้ารับฟังมุมมองและประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างและผลักดันนโยบายของความเท่าเทียมกันในองค์กร ในการเสวนาครั้งนี้ บุปผาวดี โอวรารินท์ ได้ให้มุมมองและแบ่งปันประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความเท่าเทียม

โดยบริษัทฯ เน้นเรื่องของความเท่าเทียมและความหลากหลาย หรือ Inclusion & Diversity ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ หรือความแตกต่างทางด้านร่างกาย บริษัทฯ เคารพ และยอมรับในความเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ทุกคน Be Yourself At Work คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนทุกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงานสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

Movement

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต Kick Off สัปดาห์แห่งการทำความดี จัดกิจกรรม Save Our Sea

มจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตในฐานะ ‘Green Insurer’ หรือผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Kick Off “สัปดาห์แห่งการทำความดี (Week for Good)” จัดกิจกรรม “KTAXA Save Our Sea” นำโดยแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนกลาง) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมปล่อยลูกเต่ากลับสู่ท้องทะเล เก็บขยะรอบชายหาด และคัดแยกขยะ ณ หาดลายัน จ. ภูเก็ต

ซึ่งขยะที่คัดแยกได้ทำการส่งมอบเพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนเรื่องประเภทของขยะให้แก่โรงเรียนมูลนิธิลากูน่า ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (PMBC) และมูลนิธิลากูน่า โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ที่มุ่งมั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมทะเลของประเทศไทย ซึ่งเต่าทะเลมีบทบาทสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล และช่วยทำให้ระบบนิเวศน์มีความสมดุล และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สัปดาห์แห่งการทำความดี (Week for Good) เป็นกิจกรรมที่ทุกบริษัทของแอกซ่าทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกัน โดยกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และในปีนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบัน

โดยกิจกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2565 ซึ่งทุกกิจกรรมที่จะจัดขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป ทั้งนี้ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมติดตามกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers

Movement

ตัวแทนคุณภาพ กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต พิชิตคุณวุฒิ GAMA สูงถึง 275 ท่าน ตอกย้ำปีแห่งศักยภาพที่ยิ่งใหญ่

มจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย ดร.อุกฤษฏ์ ศรีดโรมนต์ (คนกลาง แถวหลัง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทน ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ทั้งหมดมากถึง 275 ท่าน ที่พิชิตคุณวุฒิ GAMA จากสมาคม GAMA Thailand ภายในงาน “GAMA Day Ignite the Future” ณ  ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

คุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวแทนของบริษัทฯ ในการสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน ในปี “2022 Year of Potential ปีแห่งศักยภาพที่ยิ่งใหญ่” ที่มุ่งเน้นการยกระดับให้ฝ่ายขายประสบความสำเร็จในอาชีพ และมุ่งมั่นการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

สำหรับผู้ที่กำลังค้นหาเส้นทางอาชีพที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ นี่คือโอกาสของคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงหรือ https://www.krungthai-axa.co.th/th/axaprime

Movement

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัว

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ (IDAHOBIT) ผ่านกิจกรรม “IDAHOBIT Our Bodies, Our Lives, Our Rights”

InsurTechNEWS

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต สนับสนุนงาน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ สนับสนุนงานTHE MATCH Bangkok Century Cup 2022”ครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเชีย ระหว่าง “ปิศาจแดง” สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับ “หงส์แดง” สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้

InsurTechNEWS

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า กับโครงการ แอกซ่า ซิกเนเจอร์

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านประกันชีวิตและบริการด้านสุขภาพ เปิดตัวโครงการ “แอกซ่า ซิกเนอเจอร์ (AXA Signature) หรือโรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือพิเศษด้านบริการทางการแพทย์”

NEWS

กรุงไทย-แอกซ่า ชวนเยาวชนไทยอายุระหว่าง 13-15 ปี เข้าร่วมโครงการ KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy ปีที่ 2 (ภาคใต้)

กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญชวนเยาวชน อายุ 13-15 ปี เข้าร่วมโครงการ  KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy ปีที่ 2 (ภาคใต้)

InsurTechNEWS

กรุงไทย–แอกซ่า แต่งตั้ง บุปผาวดี โอวรารินท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร