Friday, March 31, 2023

Emerging Technology

AIEmerging TechnologyFinTechNEWSTechnology

3 เทรนด์เทคโนโลยีที่ได้รับแรงหนุนจากบริการธนาคารและการลงทุนในปี 2565

"การลงทุนไอทีของธนาคารจะส่งผลต่อ การเติบโตของ 3 เทคโนโลยีเกิดใหม่ แมชชีนเลิร์นนิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับคอนเทนท์, ระบบอัตโนมัติ และการประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นส่วนตัว...