Monday, July 22, 2024
Movement

ไทยวิวัฒน์ ผนึก มูลนิธิเดอะว้อยซ์ จัดโครงการ Give and Get ส่งต่อความสุขจากการให้

ไทยวิวัฒน์‘ ร่วมกับ มูลนิธิเดอะว้อยซ์ จัดโครงการ ‘Give and Get ส่งต่อความสุขจากการให้ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงช่วยน้องหาบ้าน  พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง Pet Friend Insurance

ระกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วมกับ มูลนิธิเดอะว้อยซ์ (เสียงจากเรา) โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ( Thonglor Pet Hospital ) จัดทำโครงการ “Give and Get ส่งต่อความสุขจากการให้”

เนื่องในโอกาส National Pet Adoption Day โดยขอเป็นอีกหนึ่งเสียงช่วยประกาศหาบ้านให้สุนัขและแมว ไร้ที่พักพิง พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง “เพื่อนซี้ 4 ขา” Pet Friend Insurance ความคุ้มครองสูงสุดถึง 10,000 บาท  ให้สุนัขและแมวที่เข้าร่วมโครงการฯ

เทพพันธ์  อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI ผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ไร้ที่พักพิงยังคงเป็นปัญหา อย่างต่อเนื่องแม้จะมีมูลนิธิเกี่ยวกับสัตว์มากมายที่พร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือแต่ ยังคงไม่เพียงพอ ประกันภัยไทยวิวัฒน์จึงขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการสนับสนุนโครงการ “Give and Get ส่งต่อความสุขจากการให้”

โดยการช่วยประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัครหรือบุคคลที่พร้อมอุปการะสุนัขและแมว เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดและผลักดันสวัสดิภาพสัตว์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ยากไร้ ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่ออุปการะคุณสุนัขและแมวได้ที่มูลนิธิเดอะว้อยซ์ (เสียงจากเรา) หรือเข้าดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ thevoicefoundation.org

ทั้งนี้ ในการจัดทำโครงการฯ ดังกล่าว ประกันภัยไทยวิวัฒน์ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง “เพื่อนซี้ 4 ขา” Pet Friend Insurance ความคุ้มครองสูงสุดถึง 10,000 บาท ดูแลน้องๆทั้งอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย ให้กับสุนัขและแมวที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการรับอุปการะ สบายใจได้ว่าน้องๆยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรง และเป็นการวางแผนค่ารักษาพยาบาลหากเกิดการเจ็บป่วยโดยไม่คาดคิด ดูแลน้องๆให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมจะเป็นเพื่อนและส่งต่อความรักให้กับคุณไปอีกนาน